Håndlæser og Metakognitiv Terapeut

Er du et sted i dit liv, hvor du trænger til fornyelse, det være i forhold til dig selv eller andre, så er en håndlæsning et godt redskab til opnåelsen af dette. Du får kastet lys over dine muligheder, ressourcer og ikke mindst får du vejledning i forhold til opfyldelsen af dine ønsker nu, og for nærmeste fremtid.

Ved at tage livet i egne hænder, og udnytte de værktøjer, du allerede har, kan du opnå positive resultater for dit liv fremadrettet. Vigtigst af alt handler det om at turde at stå ved sig selv, sine ønsker og handle på nye positive impulser.

Koblingen mellem det spirituelle og psykologiske åbenbarer en holistisk tilgang til mennesket og dets muligheder, og det er i det billede, de bedste resultater for personlig udvikling opnås.

Du er din egen lykkes smed ♣

Jeg har klinik i Kbh. (Købmagergade 55, 3. sal) og Holte (Granstuevej 24)

01centerforindrerespons