Digital håndlæsning

  • Digital håndlæsning/Du sender, Jeg tyder…

Er du forhindret i at møde op personligt, det være grundet geografi, travl kalender eller andet, så er det stadig muligt at få en håndlæsning. Denne vil så tage udgangspunkt i billeder af dine håndflader samt overhænder (4 stk. ialt), du sender til mig på mail: taghaandomditliv@gmail.com. Sørg for at tage dine billeder i dagslys med en rolig baggrund, så alle de mange linier og detaljer kommer tydeligt frem. Jeg vil her kunne læse personlighedstræk, dine ressourcer/muligheder samt belyse eventuelle problematikker i dit liv.

Som en service til dig, har du mulighed for at vælge mellem at få din tydning indtalt på lydfil og sendt via mail ELLER et personligt opkald fra mig, hvor jeg gennemgår tydningen over telefonen.