Priser

  • Nye priser fra 1/1 2021, alle priser er inklusiv moms
  • Håndlæsning ved personligt fremmøde (50 min), 950 kr 
  • Personligt udviklingsforløb/coaching, hvor næste tid bookes inden for 14 dage af forrige tid, 850 kr 
  • Håndlæsning via digitale billeder  inkl. tilsendt lydfil eller telefonisk overlevering, 1000 kr 
  • Parlæsning (80 min), 1500kr
  • Smagsprøve på en håndlæsning (30 min), 550 kr
  • Metakognitivt terapeutisk forløb til behandling af  angst, stress eller depression (50 min), 950 kr