Håndlæsningens muligheder

Hændernes linier læses altid i dyb respekt for det liv, der åbner sig ved læsningen. Hvad der læses og tales om vil altid være fortroligt mellem håndlæser og klient.

En håndlæsning tager ca. en time. Først læses overhånden, som giver et tydeligt billede af din personlighed samt  den aktuelle livssituation, du befinder dig i. Dermed anslås vigtige temaer i dit liv, som vil danne udgangspunkt for den videre læsning af hændernes linier. Farver og energifordeling er også med til at understøtte læsningen og afslører, hvorledes du anvender dine styrker, men også hvorledes du kan hente uopdagede ressourcer, der kan være en stor hjælp i din søgen mod fornyet energi her og nu samt ønsker for fremtiden, netop inden for de livsområder du gerne vil have fokus på. Det kan være udfordringer på arbejdsområdet, kærligheds- og familielivet, opvækstvilkår og meget andet. Denne type læsning kan sætte mange spændende tanker i gang og danne rammen for forløb, hvor målet er at finde ind til dit ”optimale jeg”.

Håndlæsning kan selvfølgelig også anvendes i mere oplevelsesøjemed såsom polterabends, fødselsdage og gaver til sig selv eller andre. I sådanne tilfælde er fokus oftest på nuet/igangværende aktiviteter, ressourcer, drømme inden for nærmeste fremtid og besvarelse af nysgerrige spørgsmål