Standard håndlæsning

En standard håndlæsning vil tage udgangspunkt i en overhåndslæsning, som viser, hvilke temaer i dit liv, du berøres af her og nu. Dernæst kan du have spørgsmål. du ønsker besvaret. Jeg læser da dine linier i hænderne, hvor jeg kan fortælle dig om dine styrker, men også hvor du med fordel kan sætte ind for at udnytte dit fulde potentiale.

Det er ofte en god ide at kigge tilbage i tiden for at forstå ens nuværende situation, hvorfor fortid, nutid og nærmeste fremtid læses med henblik på at danne et komplet billede af dig og dine muligheder.