Metakognitiv Terapi

Når bekymringer og grublerier bliver invaliderende

Vi kender alle til at ”bekymre sig” om almenmenneskelige problematikker relateret til kærlighed, børn, arbejde og fremtidsdrømme. Bekymring kan være forbipasserende og kun fylde kortvarigt i vores liv, men hvad stiller vi op, når bekymringerne synes endeløse og gør os handlingslammede og endda deprimerede?

Metakognitiv Terapi er en metode, der hører til den 3. bølge inden for kognitiv terapi, og som anfægter vores tanker på en helt ny banebrydende måde. Den lærer os, hvordan mistrivsel netop skyldes den ufattelige mængde af tid, vi bruger på bekymringer og grublerier, det er altså ikke indholdet af vores tanker, den er gal med, men hvordan vi responderer på- og tænker om vores tanker. Når først vi genvinder kontrollen over vores opmærksomhed og reducerer den mængde af tid, vi ”sidder fast” i uhensigtsmæssige tankemønstre, så frigives tid til at gøre det, vi har brug for – at handlepå det, der i første omgang, var årsag til vores bekymringer. Vejen frem åbenbares og energi frigives til en kursændring, og det føles fantastisk.

Jeg er uddannet håndlæser og metakognitiv terapeut og ser en kobling mellem det spirituelle og psykologiske felt som både nødvendigt og åbenbarende. I håndlæsningen ses tydeligt, hvor udfordringerne i det enkelte menneskes liv ligger, men endnu mere vigtigt, hvor ressourcerne skal hentes for at forcere det, der skal forceres. Det Metakognitive arbejde følger op på denne åbenbaring og tilbyder enkelte redskaber til hjemmearbejde, som hurtigt skaber udvikling og handlekraft. Gennem håndlæsningen forstås mennesket i dets kontekst og her spiller en læsning af fortid, nuet og fremtiden en vigtig rolle. Når ”kortet” over dit liv er åbenbaret, hjælper terapien til at håndtere det vigtige ”NU”, du netop befinder dig i via brugbare metakognitive værktøjer, der gør det hele lidt lettere. Vores tanker er ganske harmløse, men når vi kun fokuserer på dem, der gør det svært for os, så er der risiko for udvikling af angstproblematikker, som kan være utroligt hæmmende for den enkelte. Vi skal ikke lære at tænke nyt, men lære hvilke tanker, der er hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige at give opmærksomhed. Spørg dig selv: ” Finder du en løsning på dine problemer, når du sidder og grubler intenst over dem, eller kommer løsningen til dig, når du gør noget andet?”