Personligt udviklingsforløb

  • Personligt fremmøde/mulighed for personligt udviklingsforløb

Vi aftaler en tid, hvor du møder op i min klinik. Læsningen og det terapeutiske arbejde vil tage udgangspunkt i følgende struktur:

KitModel

Denne metode vil kunne danne grundlag for et forløb, hvor du kontinuerligt arbejder med nye målsætninger i dit liv, du kunne have brug for at integrere ind i din dagligdag.

For hver problemstilling/udfordring du ønsker gransket og løst, igangsættes en proces mod at finde ind til dit optimale jeg. Det er af min opfattelse, at vi alle indeholder ufattelige mængder ressourcer, der ved at blive anvendt i positivt øjemed, kan danne grobund for det liv, du ønsker at leve og den person, du ønsker at være. Du er den største drivfaktor for, hvorledes din fremtid skal tage sig ud. Når du retter opmærksomheden mod noget i dig selv, du ønsker at arbejde med, vil alene ønsket sprede en positiv energi som ringe i vandet, og nye muligheder vil vise sig.

Ved et metakognitivt udviklingsforløb er et fokuseret hjemmearbejde altafgørende for en hurtig bedring. Du vil få værktøjer med hjem, du skal være indstillet på at træne, så du hurtigt opnår bedring fra session til session.